Knížka

knizkaMáme pro vás také knížku, kterou si můžete zakoupit. Stojí 229,- Kč, pro registrované uživatele nabízíme slevu 25%.

Tato knížečka není návodem, jak vychovat a vycvičit koně. Je snůškou mých úvah o navazování a rozvíjení vztahů s koňmi. Snaží se spojit pohled studenta a pohled učitele a jako „manuálek jasné mysli“ vám chce posloužit k orientaci v tom, čemu říkám „přirozená komunikace s koněm“.

Snažím se v knížce naznačit možné odpovědi na otázky studentů, které se často opakují na mých seminářích.

Na některých místech vás postraším špatnými příklady. Prý se to nemá, alespoň odborná literatura se tak psát nesmí, jak mi laskavě sdělili v jednom nakladatelství. Inu – já se odvážím to riskovat. Myslím si, že záporné emoce jsou stejně důležité jako kladné. Nic nevyprávím příliš drasticky, třeba budete knížku číst i po ránu nebo před usnutím. Děsivé partie si nechávám do diskusí se svými žáky.

Knížka splní svůj úkol, když vám nezamotá hlavu a když se po jejím přečtení dokážete trošku orientovat ve filosofii přirozené komunikace, ale také v nabízených možnostech jejího studia, abyste nenaletěli nějakému „taky-učiteli“ (smím-li parafrázovat termín pana Foglara), který vás „za dobrou cenu“ sice učí, ale namísto vaší touhy po komunikaci s koněm má na mysli spíše svoji touhu naplnit vlastní kapsu.

Splní svůj úkol, když vám poskytne dost podnětů, které vám umožní vytrvat, pokračovat, abyste se nestali věčnými začátečníky a dokázali přejít od stavu „plním nějaké pokyny“ ke stavu „začínám si rozumět se svým koněm“.